Banner_ROC_A12

Jaarverslag

Bestuurlijke wisselingen
Voor u ligt het jaarverslag van de Christelijke onderwijsgroep Vallei en Midden-Gelderland over het jaar 2018, een jaar met bestuurlijke wisselingen naar continuïteit in ons onderwijs. Vanaf januari 2018 was Antoinette Knoet-Michels ad interim-voorzitter van het College van Bestuur (CvB), nadat Liesbeth Schöningh in december 2017 afscheid had genomen en Toine Schinkel vanaf november 2017 zijn werkzaamheden als lid van het CvB beëindigde. In de zomer van 2018 werd definitief afscheid genomen van Toine Schinkel. Op 1 juni trad Jan Jacob van Dijk aan als nieuwe voorzitter van het CvB. Direct na zijn aantreden werd de zoektocht naar een nieuw lid CvB gestart, hetgeen leidde tot de benoeming van Pauline Satter. Zij begon haar werkzaamheden op 1 december. Daarmee was het CvB weer compleet en kon een nieuwe start worden gemaakt.

Strategisch Perspectief
Vanaf september 2018 werd een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw Strategisch Perspectief. Omdat de input van iedereen hierin van waarde was, werden alle medewerkers uitgenodigd om hun gedachten en ideeën te geven over de toekomst van COG en onze scholen. Daarnaast werd de inbreng van onze stakeholders gevraagd. Dit alles leidde tot een concept dat begin 2019 verder zal worden besproken en uiteindelijk zal worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Samenwerking binnen COG
In het najaar van 2018 werd tevens gestart met de verbetering van de samenwerking binnen COG. Daarvoor werd intern een kwartiermaker geworven om de onderlinge samenwerking tussen de ondersteunende diensten én de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning te verbeteren. Mirjam Bosch, die deze functie vervult, onderzoekt op welke manier de ondersteunende diensten zo kunnen worden gestructureerd, dat de dienstverlening aan het onderwijs wordt verbeterd. Het gaat echter om veel meer dan een andere structuur: belangrijker is dat de cultuur meer op samenwerking
is gericht en we elkaar leren kennen.

Kortom, een jaar waarin veel is gebeurd en we de eerste stappen hebben kunnen zetten voor de volgende fase van de ontwikkeling van COG.

Het volledige jaarverslag staat op cog.nl.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen