Meest gestelde vragen - Studiekeuze

Heb je vragen over studiekeuze? Bekijk hieronder de meest gestelde vragen je kunt hebben bij jouw keuze voor een opleiding. 

Je kunt bij de scholen van ROC A12 kiezen uit meer dan 100 mbo-opleidingen. Je kunt meerdere dingen doen om erachter te komen welke opleiding en welke school bij je past:

 • Kijk op de sites van de scholen en opleidingen. 
 • Vraag informatie aan.
 • Bezoek open dagen.
 • Vraag of je een dag mee kunt lopen met een student.
 • Praat met mensen die deze opleiding volgen of gevolgd hebben.
 • Neem contact op met de school om te informeren wat er mogelijk i

Bij verschillende opleidingen is het mogelijk om tijdens het lopend studiejaar in te stromen. Wat hiervoor de criteria zijn, verschilt per opleiding. Neem contact met ons op als je wilt weten bij welke opleidingen het mogelijk is om tussentijds in te stromen. 

 • Astrum College: steljevraag@astrumcollege.nl of (026) 363 38 33
 • Dulon College: steljevraag@duloncollege.nl of (0318) 45 55 00
 • Technova College: steljevraag@technovacollege.nl of (0318) 45 51 00

Bij de meeste opleidingen op onze website staat aan de zijkant een bijsluiter: Studie in Cijfers. Hierop staan gegevens over de opleiding en over de arbeidsmarkt:

 • studententevredenheid
 • percentage geslaagde studenten
 • doorstroom binnen het mbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 2 en 3)
 • doorstroom naar het hbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 4)
 • percentage gediplomeerden met werk
 • kans op stage/leerbaan
 • kans op werk
 • startsalaris

Voor meer informatie over deze bijsluiter en wat je er mee kunt en waar de gegevens vandaan komen kun je kijken op: https://www.s-bb.nl/onderwijs/studie-cijfers

Bij veel opleidingen staan de doorstroommogelijkheden vermeld. Staat deze er bij de door jouw gekozen opleiding niet bij, neem contact met ons op via steljevraag@astrumcollege.nl, steljevraag@duloncollege.nl of steljevraag@technovacollege.nl

Bij veel opleidingen staat dit in de tekst beschreven, we zullen dit zo veel mogelijk vermelden en aanvullen als dit er nog niet bij staat. Neem anders contact met ons op via steljevraag@astrumcollege.nl, steljevraag@duloncollege.nl of steljevraag@technovacollege.nl

Tijdens je eerste leerjaar heb je meerdere gesprekken met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er) waar jullie je studievoortgang en ook verwachtingen van de studie bespreken. In dit eerste jaar volgt daaruit driemaal een advies vanuit het opleidingsteam van je studie. Uiteindelijk komt daaruit het bindend studieadvies dat positief, negatief of aan het eind van het eerste leerjaar uiteindelijk bindend negatief kan zijn.

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus: mbo niveau 1, 2, 3 en 4. De opleidingsduur verschilt. Het gaat om de volgende opleidingen:

De Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

De basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt studenten voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus. 

De vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur. 

De middenkaderopleiding (niveau 4)
De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Studenten die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. 

De specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een diploma vakopleiding (niveau 3) voor eenzelfde beroep of beroepscategorie hebben. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar.

Het mbo kent geen speciaal onderwijs, maar het mbo kent wel een zorgplicht, die verankerd is in de Wet gelijke behandeling (Wgbh/cz). Mbo-instellingen zijn verplicht voor iedere deelnemer (student) met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij het een onevenredige belasting vormt voor de instelling .
ROC A12 wil aan die zorgplicht voldoen en stelt dat extra ondersteuning niet alleen van toepassing is op studenten met een beperking, maar voor elke student, die met wat extra hulp, passend binnen het ondersteuningsaanbod van ROC A12, het onderwijs kan volgen en afsluiten met een diploma.

Klik hier voor meer informatie.

De school houdt rekening met individuele wensen en behoeften van studenten. Zo bieden wij bijvoorbeeld extra ondersteuning tijdens je opleiding, wanneer nodig. Voor of tijdens je opleiding, kunnen vragen ontstaan over begeleiding, beroepseisen of over hulp- en leermiddelen. Maar ook over de manier waarop docenten en leerbedrijven rekening kunnen houden met jouw beperking. Of over jouw kansen op een baan in de toekomst. Juist dan is het belangrijk om gebruik te maken van de extra ondersteuning die de school kan bieden.

Klik hier voor meer informatie kijk op.