Scholen werken samen aan doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

03-12-2021

EDE- Christelijke Onderwijsgroep (COG) en verschillende vmbo-scholen in de regio gaan de samenwerking aan om doorlopende leerlijnen binnen het onderwijs verder in te richten en te optimaliseren voor leerlingen die een route van het vmbo/pro naar een mbo-opleiding volgen. 

De samenwerking richt zich op een intensieve regionale samenwerking tussen vmbo-mbo scholen. Het doel is om het beroepsonderwijs in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt sterk te houden.   

“Als je samen talent wil ontwikkelen zijn doorlopende leerlijnen voor onze leerlingen van groot belang!” aldus Gilia Schipper en Bert Brand van De Meerwaarde tijdens de ondertekening die afgelopen woensdag plaatsvond. 

Daarnaast krijgen de scholen meer ruimte om deze routes gezamenlijk vorm te geven. Zo wordt het mogelijk om met één docententeam het onderwijsprogramma te verzorgen, geldt er een vaste studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en mogen jongeren in een doorlopende leerroute het vmbo-examen in de eerste drie jaren van de doorlopende leerroute afleggen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsopleiding naar mbo 2 wordt bovendien de mogelijkheid geboden om de vmbo- examens achterwege te laten. Het behalen van het vmbo-bb diploma is dan niet langer verplicht om een mbo-diploma op niveau 2 te kunnen behalen.   

Cora Vinke Dulon College Pauline Satter COG
in verband met de huidige maatregelen is de groepsfoto komen te vervallen. Vlnr: Cora Vinke, directeur Dulon College en Pauline Satter, lid college van bestuur COG.

Voor de samenwerking hebben de bestuurders van verschillende scholen, waaronder: CSG Het Streek, De Meerwaarde, Pantarijn, Leerpark Arnhem, Dulon College, Technova College, Het Perron de raamovereenkomst voor doorlopende leerlijnen ondertekend. Christelijke Onderwijsgroep (COG) is de overkoepelende stichting van aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden waaronder: Leerpark Arnhem, Dulon College, Technova College en Het Perron.

“CSG Het Streek gelooft in jonge mensen!  Zo is voor ons de ontwikkeling van jongeren leidend voor het inrichten van het onderwijs. Voor CSG Het Streek is over de schoolgrenzen heen kijken vanzelfsprekend. Zo willen we graag met diverse onderwijsinstellingen samen leren en samen leven! Doorlopende leerroutes van vo naar het mbo is in deze overeenkomst een prachtige uitwerking van ons verlangen in de betekenisvolle ontwikkeling van jongeren!” aldus Gertjan van der Molen, voorzitter college van bestuur CSG Het Streek.