Frisse start bij het Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs,vavo

06-06-2017

Sta je er niet goed voor, zak je dit jaar of heb je een profiel dat niet aansluit bij je gedroomde vervolgopleiding? Of wil je vakken volgen op verschillend niveau en tijd overhouden voor een bijbaantje? Vind je persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding en een op jouw wensen en doelen afgestemd leertraject belangrijk? Dan past de vavo bij jou! Het Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (vavo) in Ede biedt kansen.

Hugo Dekker, teamleider bij het vavo van ROC A12 in Ede, beschrijft de doelgroep: ‘Een groot deel van de leerlingen van vavo is gezakt voor het examen. Zij willen of mogen geen heel jaar meer over doen en kiezen bewust voor vavo en doen een of meerdere vakken over. Een andere groep zijn de herprofileerders; studenten die een profiel hebben gekozen dat niet past bij de vervolgstudie en dan de ontbrekende vakken volgen. Soms zijn het ook jongeren die een tussenjaar volgen voorafgaand aan oriëntatie op vervolgstudie. Voor veel van deze studenten is het mogelijk de studie dan te combineren met tijdelijk werk. Eigenlijk zien wij juist veel gemotiveerde leerlingen die doorstromen van mavo naar havo of havo naar vwo, of voor de vavo kiezen na een onderbroken opleiding en nu toch nog een diploma willen halen. ‘

Student Jonathan Mul bevestigt dit:’Ik ben 19 jaar en ga nu mijn vwo via het vavo halen. Ik had geen zin om op een reguliere middelbare school tussen veel jongere leerlingen te zitten.  Hier is de leeftijd een stuk hoger. Ik doe daarnaast nog hbo-verpleegkunde en wil graag doorstromen naar geneeskunde.’

Het onderwijs is zo flexibel als mogelijk opgezet en afgestemd op de individuele leerbehoefte. Een student kan in een jaar ontbrekende vakken halen en houdt dan nog tijd over voor een bijbaan maar ook is het mogelijk een volledige opleiding te volgen in een of twee jaar. Dekker merkt op: ‘We kunnen deze individuele intensieve begeleiding bieden doordat we werken met een strakke structuur waarmee we tegelijkertijd voortijdig schoolverlaten tegengaan. Het is een minder schools systeem en de mentor kent de specifieke leerdoelen van de student. Daarbij zetten we in op de toekomst, het behalen van je diploma is het doel maar begeleiding om de juiste vervolg studiekeuze te maken vinden we net zo belangrijk.’

Lilian Diederiks, docent bij vavo: ‘vavo-studenten zijn in het begin onzeker en soms zelfs gefrustreerd maar juist door individuele aandacht leven ze op, hun gevoel van falen gaat weg. Het is een nieuwe omgeving, nieuwe klas en leraren, geen etiketten meer van vroeger en het is een andere setting dan in het regulier onderwijs. Het gaat om nieuwe start. Ik ben blij om hier als docent te werken, door de kleine groepen kan ik meer persoonlijke aandacht geven aan studenten. Ik ken ze persoonlijk en ik weet wat voor een verhaal een leerling heeft. Ja natuurlijk moet die leerling het zelf doen maar als leraar maak je hier wel degelijk het verschil!’

Volgens Jonathan: ‘De leraar legt de verantwoording echt bij de leerling zelf en natuurlijk maak je ook minder lesuren, per vak 3 uur les per week. Vakken als godsdienst, gym, maatschappijleer heb je niet meer. Ik raad de vavo zeker aan als je een diploma wilt halen. Wat ik vooral geleerd heb op de vavo is vooral een stuk verantwoordelijkheid. Je merkt toch wel dat je er echt voor je zelf zit en dat je het zelf moet doen. Het heeft mij hierdoor geholpen mijn eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen.’