Nieuwbouw Technova College

Voortgang bouw Technova College

De sloop van het oude pand van ROC A12 aan de Bovenbuurtweg is gestart in september 2016. In september 2017 heeft de aannemer het hoogste punt van de nieuwe school bereikt, we verwachten de nieuwe school in 2018 in gebruik te nemen.
Impressie nieuwbouw Technova College interieur

Bouwfasen & mijlpalen

  • Jan – aug 2016Planvorming en aanbesteding
  • Aug 2016  Verhuizing huidige studenten
  • Sept – begin 2018Sloop en bouw
  • Medio 2018Inhuizen huidige studenten
  • September 2018 Feestelijke opening

  

Duurzaam

Bij de bouw van het Technova College streven we naar functionele en technische duurzaamheid; een gebouw dat toekomstbestendig is en flexibel kan inspelen op ontwikkelingen in het onderwijs. Een werkgroep circulaire economie houdt zich onder andere bezig met de herbruikbaarheid van diverse componenten en materialen uit de nieuwe gebouwen. Om dat te realiseren, zijn er harde eisen aan de gewenste kwaliteit en duurzaamheid opgesteld.
 

Samen vorm geven aan het onderwijs van de toekomst

ROC A12 en COG vragen bedrijven uit de regio om mee te denken over de invulling van de Innovatieve Werkplaats. Zo zorgen we voor een optimale aansluiting van onze opleidingen bij de beroepspraktijk.  De input wordt verwerkt in het Programma van Eisen voor de nieuwbouw. Benieuwd naar de inbreng van de bedrijven? Klik hier.