verzuimprocedure

Verzuimprocedure

De school heeft een verzuimprocedure die in werking treedt als er sprake is van teveel afwezigheid. 

Kort schoolverzuim kan een alarmerende kant hebben. Het kan een signaal zijn voor ernstige onderliggende problemen zoals oververmoeidheid, pesten, relatie- of geldproblemen. En een paar uurtjes hier en een paar uurtjes daar (sprokkelverzuim) kunnen uiteindelijk leiden tot uitval. Daarom worden leerplichtige studenten bij sprokkelverzuim snel doorverwezen naar een leerplicht/kwalificatieambtenaar voor een preventief gesprek.
 
Langdurig ongeoorloofd verzuim moet volgens de wet gemeld worden. Ben je leerplichtig, dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de kwalificatieplichtambtenaar om je absentie te verantwoorden. 
Ben je niet meer leerplichtig? Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingsmanager van je opleiding om je absentie te verantwoorden. 
 

Ziek?

Ben je ziek of wil je je beter melden?

Ziek en beter melden