toelatingseisen

Toelatingseisen

Toelatingseisen mbo-opleiding 
niveau 1 t/m 4

De doorstroom van bijvoorbeeld vmbo naar het mbo wordt geregeld via wettelijke toelatingseisen. Hieronder staat voor elk mbo-niveau vermeld welk diploma je minimaal nodig hebt volgens de wet. Als er andere/aanvullende eisen zijn, kan je soms toegelaten worden op een lager niveau. Als je het vereiste diploma niet hebt, kan je alleen in heel bijzondere gevallen worden toegelaten met een diplomadispensatie.

 

Startkwalificatie

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2, mbo niveau 3 of mbo niveau 4.

Toelatingseisen BOL
niveau 1 / Entreeopleiding

Voor jongeren zonder vooropleiding is er een Entreeopleiding. Met een Entreeopleiding leer je hoe je moet werken binnen een bedrijf. Als jij nog niet weet wat je wilt worden, dan is de Entreeopleiding ideaal voor jou. Voor de meeste studenten is het een opstapje naar een vervolgopleiding op mbo niveau 2. Ook als je wilt gaan werken, is de opleiding een goede keuze.

Niveau 1 Entreeopleiding (Assistentopleidingen)
Je wordt opgeleid voor een functie, waarbij je eenvoudige werkzaamheden onder leiding van een vakman uitvoert.
Duur: ½ - 1 jaar

 • Geen diploma, enkele jaren voortgezet onderwijs
 • Praktijkonderwijs
 • Minimaal 16 jaar
 • Positief instroomadvies van de toeleverende school
   

Toelatingseisen BOL
niveau 2

Niveau 2 Basisberoepsopleidingen
Je wordt opgeleid voor een functie, waarbij je uitvoerende werkzaamheden onder toezicht uitvoert.
Duur: 1½ - 2 jaar

 • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg of Theoretische leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg of Gemengde leerweg
 • Diploma Entreeopleiding niveau 1
 • Mavo
 • Positief instroomadvies van de toeleverende school
   

Toelatingseisen BOL
niveau 3

Niveau 3 Vakopleidingen
Je wordt opgeleid voor een functie, waarbij je volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoert.
Duur: 2 - 3 jaar

 • Vmbo-diploma Theoretische leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg of Gemengde leerweg
 • Diploma lbo / vbo
 • Mavo
 • Overgangsbewijs klas 3-4 havo / vwo
 • Mbo-diploma niveau 2
 • Positief instroomadvies van de toeleverende school
   

Toelatingseisen BOL
niveau 4

Niveau 4 Middenkader- / specialisten opleidingen
Je wordt opgeleid voor een functie, waarbij je volledig zelfstandig werkzaamheden uitvoert en breed inzetbaar of leidinggevend bent.
Duur: 3 - 4 jaar

 • Vmbo-diploma Theoretische leerweg of Kaderberoepsgerichte leerweg of Gemengde leerweg.
 • Diploma lbo / vbo
 • Mavo
 • Overgangsbewijs klas 3-4 havo / vwo
 • Havo / vwo-diploma -> maatwerktraject mbo-opleiding niveau 4
 • Mbo-diploma niveau 2 of 3 (afhankelijk van de branche)
 • Positief instroomadvies van de toeleverende school
   

Extra eisen

 • Voor de beveiligingsbranche: geen strafblad.
 • Houd rekening met een vaardigheidstest voor de opleidingen Allround Vakkracht Onderhoud- en Klusbedrijf - VEVA vakrichting Bouw en Servicemedewerker Gebouwen - VEVA vakrichting Bouw en Handhaver Toezicht & Veiligheid.
 • Voor Sport & Bewegen moet je een sporttest doen.
 • Voor sommige opleidingen, met name Zorg & Welzijn en Veiligheid & Defensie, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Het is een bewijs van onberispelijk gedrag dat je alleen krijgt als je geen strafbare feiten hebt gepleegd. Zo'n verklaring kun je bij de gemeente opvragen. Zie voor informatie over de VOG www.justis.nl.
 • Voor opleidingen zoals International Business & Communication is voldoende Engelse spreek- en schrijfvaardigheid vereist.
   

Dyslexie en/of dyscalculie

Om, in geval van dyslexie of dyscalculie, voor hulpmiddelen op school in aanmerking te komen, is er respectievelijk een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring nodig. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Studiebegeleiding