Keuzedelen

Alle alle mbo-opleidingen zijn opgebouwd uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basis- en profieldeel zijn ‘vaste’ onderdelen binnen jouw opleiding. Het keuzedeel is nieuw en welk keuzedeel jij kiest, bepaal jij zelf. 

Onderwijs en bedrijfsleven

Met keuzedelen kun jij je als mbo-student verbreden of verdiepen in jouw toekomstige beroep. De keuzedelen worden niet zomaar aangeboden. De school heeft samen met bedrijven in de regio onderzocht welke keuzedelen het beste bij jouw opleiding passen en zorgen dat jij na de opleiding snel een baan kunt vinden. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven, waar jij mee te maken gaat krijgen. Denk maar eens aan onderwerpen als 3D-printing, technologie in de zorg of robotisering. 

Omvang keuzedelen

Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang van de keuzedeelverplichting is, uitgedrukt in de studielast in klokuren. De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere keuzedelen. 

De keuzedelen bestaan uit contacttijd op school (les), beroepspraktijkvorming of zelfstudie. Het keuzedeel maakt deel uit van de slaag-zak-regeling en moet geëxamineerd worden.

In onderstaand overzicht wordt per soort opleiding de keuzedeelverplichting aangegeven:

  • Niveau 1 - Entreeopleiding - 240 klokuren
  • Niveau 2 - Basisberoepsopleiding - 480 klokuren
  • Niveau 3 - Vakopleiding - 720 klokuren
  • Niveau 4 - Middenkaderopleiding 3 jaar - 720 klokuren
  • Niveau 4 - Middenkaderopleiding > 3 jaar - 720 klokuren
  • Niveau 4 - Specialistenopleiding - 240 klokuren

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen