Astrum College

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding kan via onze website. De aanmeldprocedure kent een aantal eisen en stappen op basis waarvan een besluit tot toelating genomen zal worden. De procedure voor je aanmelding ziet er als volgt uit:

1. Vul het aanmeldformulier in

Om je aan te melden, vul je het digitale aanmeldformulier in. Bij het invullen van dit formulier zijn de volgende zaken nodig:

 • Je burgerservicenummer; deze vind je op je identiteitsbewijs.
 • Gegevens van de vooropleiding en de laatste school (Indien mogelijk ook een digitale kopie van je diploma en definitieve cijferlijst).
 • Gegevens van je vooropleiding van de middelbare school en de laatste school (indien mogelijk ook een digitale kopie van je diploma en definitieve cijferlijst).
 • In geval van een BBL (Beroepsbegeleidende leerweg) opleiding, heb je een leerbedrijf nodig. Als je die nog niet hebt, dan zo snel mogelijk na eventuele plaatsing.

Vul een geldig e-mailadres in. Na het aanmelden ontvang je een bevestiging op je eigen e-mailadres. Ontvang je geen e-mail bevestiging, dan is je aanmelding niet goed gegaan; meld je dan opnieuw aan.

2. Zorg dat het Doorstroom Dossier (DDD) ingevuld is

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, vragen wij om een ingevuld doorstroomdossier over de vorige school. Klik hier voor een uitgebreidere uitleg over het Digitaal Doorstroom Dossier.

3. Het plaatsingsonderzoek door middel van een talentscan

Als vervolg op de aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een plaatsingsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een test die je maakt op school. De AMN talentscan onderzoekt:

 • Over welke kennis en vaardigheden je beschikt;
 • Of je eventueel extra begeleiding en/of (voorbereidende) ondersteuning nodig hebt;
 • Op welk niveau je kunt instromen (dit is een advies).

De Talentscan duurt ongeveer 1,5 à 2 uur. Je hoeft je voor deze scan niet voor te bereiden. Bekijk hier een voorbeeld van AMN talentscan.

4. Het intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats na de Talentscan, je ontvangt hier een uitnodiging voor. Als je nog geen 18 jaar of ouder bent, stellen wij het op prijs dat een ouder of verzorger hierbij aanwezig is. Het gesprek vindt plaats met een docent van de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Tijdens dit gesprek wordt gevraagd naar je motivatie voor de opleiding, daarnaast wordt het Digitaal Doorstroom Dossier en het plaatsingsonderzoek besproken. Zowel jij als de docent kunnen vragen stellen om zo samen te bekijken of de gekozen opleiding bij je past. In de meeste gevallen wordt een advies gegeven over de plaatsing in de opleiding. AIs een andere opleiding mogelijk beter past zal dit worden geadviseerd. Bij twijfel wordt je doorverwezen naar het Trajectbureau, hier wordt onderzocht welke opleiding beter past.

Bij opleiding Sport & Bewegen en Veiligheid & Defensie is o.a. ook een vaardigheidsdag onderdeel van de intakeprocedure.
Daarnaast zijn er opleidingen die naar een portfolio vragen en extra opdrachten geven.

5. Inschrijving definitief maken

Zo spoedig mogelijk na het intake gesprek ontvang je een schriftelijke bevestiging.
Bij een positief besluit is je inschrijving pas definitief als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De voorgeschreven toelatingseisen.
 • Het inleveren van de benodigde documenten:
 1. Gegevens vooropleiding: Een kopie van je diploma en de definitieve cijferlijst.
 2. Zit je in het examenjaar, dan verzoeken we je direct na het behalen van het diploma een kopie te sturen van het diploma en de cijferlijst.
 3. De onderwijsovereenkomst. Deze wordt samen met de bevestigingsbrief naar je  huisadres verzonden. Deze onderwijsovereenkomst graag zo snel mogelijk ondertekend terug sturen.

Als alle documenten compleet zijn, dan kan je opleiding van start gaan!
 

Komend jaar naar het mbo? Meld je op uiterlijk 1 april aan!