Vacature Locatiedirecteur entree vavo

Vacature Locatiedirecteur Entree & Vavo

Binnen Dulon College, één van de scholen van ROC A12, is plaats voor een Locatiedirecteur Entree (mbo-opleidingen niveau 1) en Vavo (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs). In deze veelomvattende functie, geef je leiding aan de teams en staat de verbinding tussen teams, gemeenten en andere externe partijen centraal. De missie? Opleiden met visie óp de toekomst, vóór de toekomst; kwalitatief, effectief en marktgericht.

Als locatiedirecteur heb je de uitdagende opdracht om met de onderwijsteams Entree, bestaande uit twaalf medewerkers en Vavo met twintig medewerkers aan de slag te gaan. Dit om zelfstandig vorm en inhoud te geven aan onderwijsprogrammering, en -ontwikkeling. Samen met het zorgteam en het verzuimteam draag je zorg voor een maximale begeleiding en ondersteuning van de studenten van het Dulon College. Daarnaast draag je, in samenwerking met externe partners, zorg voor het verder vormgeven van het Loopbaanplein binnen het Dulon College. Als directeur geef je met de medewerkers kleur aan de locatie en bouw je aan naam en faam. 

In deze functie ben je lid van het ROC A12-directieteam dat geleid wordt door de Algemene Directie. In dit team bewaak je de samenhang en de onderlinge verbinding met het mbo-onderwijs en vertegenwoordig je ROC A12 in de regio. Hierbij komen ook locatie-overstijgende vraagstukken aan de orde. Veel aandacht gaat uit naar actualisering van de onderwijsprogramma’s. Dit vraagt overzicht, inzicht en doortastend optreden. Er is de wil om de lat hoog te leggen, dit gekoppeld aan de durf om te veranderen. 

Persoonlijkheidsprofiel

Je bent een inventief en verbindend leider. Je hebt lef en deskundigheid om geijkte patronen te doorbreken. Hierdoor weet je nieuwe dynamiek te creëren en tegelijkertijd eigenaarschap diep in de organisatie te beleggen. Het aanspreken van mensen op hun professionaliteit en gedrevenheid om mensen doelgericht te laten samenwerken is voor jou een vanzelfsprekendheid. 

De focus van de directeur Entree & Vavo ligt op externe maar ook op interne taken:

Externe verantwoordelijkheden

 • Het onderhouden van (regionale) contacten met stakeholders (toeleverend onderwijs, gemeenten, hbo-instellingen); 
 • In samenspraak zorgen voor een adequaat opleidingsaanbod, dat voorziet in wensen vanuit student, gemeente en overige externe partijen;
 • De oprichting van een regionale schakelvoorziening;
 • Het versterken/ bestendigen van de naamsbekendheid Entree/ Vavo Dulon College als de partner voor samen opleiden in de regio.

Interne verantwoordelijkheden

 • Het verder uitbouwen en vormgeven van het Loopbaanplein (ondersteuning voor studenten ism externe partners)
 • Stimuleert en faciliteert een professionele kwaliteitscultuur met de focus op aanspreekcultuur en resultaatgericht handelen (tevredenheid, onderwijsresultaten);
 • Werkt samen met directeuren op strategische thema's; HR, Bedrijfsvoering en Onderwijskwaliteitsbeleid aan een wendbare onderwijsorganisatie;
 • Het faciliteren van de randvoorwaarden voor de onderwijsteams, het verzuimteam en het zorgteam

Resultaatgebieden

 • Je realiseert een versterking van professioneel gedrag op thema’s als tevredenheid bij studenten, medewerkers en externe partijen;
 • Samen met het directieteam weet je een heldere en vooruitstrevende onderwijsvisie te ontwikkelen en uit te dragen;
 • Je geeft (mede) invulling aan de opdrachten uit de kwaliteitsagenda van ROC A12, waar specifieke resultaten zijn benoemd voor kwetsbare groepen, aansluiting vmbo – mbo en gelijke kansen in het onderwijs;
 • Je geeft leiding aan de teams op een wijze die aanspreekt en uitdaagt tot het verhogen van de kwaliteit en het rendement van het onderwijs. 

Functie-eisen

 • Minimaal HBO+/academisch werk- en denkniveau;
 •  Aantoonbare relevante leidinggevende ervaring binnen het (beroeps)onderwijs;
 • Scherp ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • Aantoonbaar veranderkundig vermogen;
 • Kennis van strategisch onderwijsmanagement en integraal management;
 • Bovengemiddeld samenwerkend vermogen;
 • Politiek sensitief, kan zich verhouden tot verschillende externe partners;
 • Bezit een passend handelingsrepertoire als het gaat om weerstand en het doorbreken van geijkte patronen;
 • Bekend met politiek/ maatschappelijke krachtenveld;
 • Kan eenvoudig schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • Ambtelijk als het moet, informeel waar het kan.

Inschaling vindt plaats volgens de CAO-MBO in schaal 13 (maximaal € 5.868,00 bruto per maand bij volledige dienstbetrekking). Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.

Geïnteresseerd?

Spreekt deze vacature aan en voldoe je aan de gestelde criteria? Stuur dan voor 10 juli 2019 een motivatiebrief en CV naar psa@cog.nl.

Meer informatie over de vacature? 

Neem dan contact op met Jannemieke Wijgergangs, Algemeen Directeur via j.wijgergangs@roca12.nl