Opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Ede

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (BBL) - Ede

Aanmelden

Wil jij mensen met bepaalde problematiek helpen hun plek in de samenleving te vinden én in te nemen? En ben je graag zo praktijkgericht mogelijk bezig? Dan is deze BBL-opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op het Dulon College in Ede aan jou besteed. Ontdek er hier alles over.

Let op: de naam van deze opleiding veranderd vanaf komend schooljaar. De nieuwe naam wordt persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Iets voor jou als je:

✓ Betrokken en integer bent                     ✓ Assertief en leidend te werk gaat  

✓ Een groot inlevingsvermogen hebt       ✓ Niet terugdeinst voor lastige situaties

Over de BBL-opleiding persoonlijk begeleider

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (PBSD) bied je professionele hulp aan mensen met psychische-, psychosociale- of gedragsproblematiek. Tijdens deze opleiding leer je precies hoe je dat kunt doen. Je ontwikkelt alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt, plus de juiste beroepshouding om je beroep vakkundig uit te voeren. Je krijgt daarvoor les in onder andere:

  • Het begeleiden van cliënten; 
  • Het (her)kennen van problemen;
  • Het voeren van gesprekken;
  • Het coördineren en regisseren van een persoonlijk plan, samen met de cliënt;
  • Sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen);
  • Ontwikkelingspsychologie;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Anatomie, fysiologie en verpleegtechnische vaardigheden;
  • Activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen.

Je leert gedurende je studie vraag- en oplossingsgericht te werken, onder andere door feedback- en reflectievaardigheden toe te passen. En daarbij efficiënt, milieubewust en ergonomisch verantwoord je taken uit te voeren.

Belangrijk om te weten: deze opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is een BBL-opleiding. Je gaat één keer per week naar school en bent de rest in dienst bij een erkend leerbedrijf. Deze werkplek moet je vóór aanvang van de opleiding geregeld hebben! Zorg dat je een plek binnen de gehandicaptenzorg voor minimaal 3 maanden hebt geregeld.

Dulon College Welzijn

Gezamenlijk basisjaar

Het basisdeel van deze opleiding is onderdeel van een gezamenlijk basisjaar. Dat betekent dat je dit deel volgt samen met een aantal andere BBL-opleidingen, namelijk:

Jouw carrière als persoonlijk begeleider

Na je opleiding ga je in dienst bij een instelling voor wonen, dagbesteding of vrije tijd. Zoals een zorgboerderij voor mensen met ‘niet aangeboren hersenletsel’, woongroep voor ouderen met psychogeriatrische problemen, sociale werkvoorziening, of huis voor dak- en thuislozen. Hier begeleid jij volwassen mensen met psychische problemen of problemen op sociaal gebied. Je werkt samen met collega’s en deskundigen en omschrijft in een ondersteuningsplan welke activiteiten de cliënt moet uitvoeren om bepaalde doelen te bereiken. Zo help je hen op weg om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving en als volwaardig lid van de samenleving.

Doorleren na je niveau 4 BBL-opleiding

Met dit diploma kun je doorstromen naar hbo Social Work, Psychologie of Verpleegkunde. Ook op het hbo kun je kiezen voor werken en leren in de vorm van een duaal-opleiding.

Waarom de BBL-opleiding PBSD op het Dulon College?

Als je wilt groeien, moet je jezelf kunnen zijn. Op het Dulon College in Ede kan en mag jij dat. In een veilige sfeer met veel persoonlijke aandacht en begeleiding, krijg je de kans om jezelf in de breedte en de diepte te ontwikkelen. Je wordt uitgedaagd om te worden wie je bent met álles wat je in je hebt, zodat je versteld staat van wat je kunt bereiken. Jij bepaalt zelf hoe je leert, kiest je eigen uitdagingen en maakt er zelf iets mooi van. Dus, waar ga je naartoe?

✓ Gepersonaliseerd onderwijs                 ✓ Kleinschalig georganiseerd

✓ Regie over je eigen leerproces             ✓ Hoge slagingspercentages

Aanmelden BBL-opleiding

Via de aanmeldbutton hieronder meld je je direct aan voor een opleiding op het Dulon College. In het veld opmerkingen geef je aan dat je kiest voor de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (BBL).

Aanmelden

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Maatschappelijke zorg BBL