Pedagogisch medewerker kinderopvang BBL Ede

Pedagogisch medewerker kinderopvang (BOL) - Ede

Aanmelden

Iets voor jou?

Jij werkt graag met kinderen van 0 tot 12. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ouders kunnen op jou vertrouwen. Je kunt je goed inleven in kinderen, je bent zorgzaam, een echte teamplayer en stelt je flexibel op.

Dulon College Welzijn

DE OPLEIDING PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG

Je leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het ondersteunen en begeleiden van kinderen. Bij jonge kinderen is het belangrijk dat je goede opvang en verzorging biedt. Je leert hoe je met kinderen moet omgaan, hoe je activiteiten voor hen organiseert en hoe je zorgt dat ze een veilige omgeving hebben. Je werkt daarnaast aan je communicatieve vaardigheden en maakt kennis met alle voorschriften waar een pedagogisch werker zich aan moet houden en leert hiernaar te handelen. Binnen deze opleiding doe je veel ervaring op in de praktijk. Dit doe je door ieder jaar één of meerdere dagen in de week stage te lopen bij een erkend leerbedrijf.

JOUW CARRIÈRE

Je kunt aan de slag in de kinderopvang, zoals een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Als pedagogisch werker, werk je met jonge kinderen van 0 tot 12 jaar. Je volgt ze in hun ontwikkeling, hebt nauw contact met ouders en stemt de opvoeding en verzorging met hen af, je verzorgt de kinderen en stimuleert ze tot zelfredzaamheid. Daarnaast stimuleer je de kinderen op allerlei gebieden in hun ontwikkeling door middel van het aanbieden van verschillende activiteiten.

Doorleren?

Na deze opleiding kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Jij leert hoe je kinderen en jongeren kunt ondersteunen en begeleiden

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL-3

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL