Helpende zorg & welzijn Ede

Helpende zorg & welzijn (BOL) - Ede

Aanmelden

Iets voor jou?

Je bent zorgzaam, praktisch ingesteld, creatief en flexibel. Jij legt makkelijk contact, werkt graag in teamverband en kunt goed organiseren en plannen.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar (numerus fixus)

Voor deze opleiding is voor schooljaar 2022-2023 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar, namelijk 45. Dit heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. Daarbij hanteren we een wachtlijst van 45 plaatsen.

DE OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

Je leert ondersteuning te bieden bij huishoudelijke, facilitaire of sociale activiteiten. Soms ondersteun je cliënten bij de persoonlijke verzorging. Tijdens de opleiding leer je hoe je cliënten kunt begeleiden en hoe je samenwerkt met collega’s. Je volgt - naast vakken als het begeleiden van activiteiten, huishoudkunde en persoonlijke verzorging - ook Nederlands, rekenen en Burgerschap. Een groot deel van de opleiding is gericht op het opdoen van praktijkervaring. Je voert zelfstandig en in groepjes opdrachten uit en je werkt bij een erkend leerbedrijf.

JOUW CARRIÈRE

Als helpende zorg en welzijn kun je werken in de eigen woonomgeving van de cliënt, maar ook in een leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week verblijft. Je kunt werkzaam zijn in verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg, een woonzorgcentrum, de kinderopvang, of een woonvorm voor begeleid wonen. Waar je ook gaat werken, je bent bezig met het ondersteunen van cliënten. Een leuke uitdaging om met mensen samen te werken!

Doorleren?

Stroom dan door naar niveau 3; de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, Pedagogisch Werker, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

* Bij een BBL-opleiding werk je het grootste deel van de week bij een erkend stagebedrijf en ga je één of twee dagen naar school. Belangrijk: je dient zelf te zorgen voor een betaalde stageplaats. 

** Een traject ‘op maat’ is individueel opgesteld en hangt nauw samen met al eerder opgedane (werk)ervaring of een behaald diploma. Voor de maatwerktrajecten vindt een intakeprocedure plaats om toelating vast te stellen. Je hebt net als bij een BBL-opleiding een leerarbeidsovereenkomst nodig. De duur van deze opleiding varieert van 6 tot 12 maanden.

Jij hebt zicht op een baan waar je voldoening uithaalt.

Studie in Cijfers Dienstverlening BOL-2

Studie in Cijfers 

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Dienstverlening

Project Lars

INNOVATIEF LEREN IN ZORG EN WELZIJN MET LARS

De innovatie praktijkroute LARS, voor studenten Maatschappelijke Zorg, Verzorging en Verpleegkunde.

Lees meer