Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Ede

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BOL) - Ede

Aanmelden

Iets voor jou?

Jij werkt graag met kinderen en jongeren. Bent sociaal ingesteld en kunt omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Je bent communicatief sterk, betrouwbaar en je staat stevig in je schoenen.

Dulon College Welzijn

De opleiding Gespecialiseerd Pedagogische Medewerker

Tijdens deze opleiding leer je doelgericht, professioneel en probleemoplossend te werken. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van interactievaardigheden. Jij leert hoe jij kinderen zo goed mogelijk kan ondersteunen bij hun ontwikkeling en in de omgang met elkaar. Je stelt activiteitenprogramma’s op en leert meer over het maken van een plan van aanpak. Je oefent om leiding te geven aan collega’s en hoe je contacten onderhoudt met andere instellingen. Een groot deel van de opleiding, doe je ervaring op in de praktijk bij een erkend leerbedrijf. Kies je tijdens deze opleiding voor het keuzedeel Ondernemen? Dan leer je hoe jij een eigen kinderdagverblijf kunt opzetten.

Jouw carrière

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen en/of jongeren. Dit doe je bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Ook kun je met deze opleiding aan de slag bij een basisschool, tieneropvang of kinderdienstencentrum. Je bent vaak eindverantwoordelijk, hebt een coördinerende rol in de begeleiding van het kind en binnen de organisatie. Ook beheer je budgetten. Binnen de kinderopvang werk je met een vast dagprogramma en je werkt volgens de richtlijnen van het pedagogisch beleidsplan van de organisatie. Je biedt ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en houdt alle kinderen nauwlettend in de gaten. Je signaleert een eventuele ontwikkelingsachterstand en bespreekt deze met je leidinggevende en ouders/verzorgers van de kinderen. Jij bent het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en extern betrokkenen.

Doorleren?

Met deze opleiding kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen, zoals Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Pedagogiek.

Jij biedt dagelijkse opvang aan baby’s, peuters, kinderen of jongeren

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL