opleiden in de school

Opleiden in de school

De school heeft in 2014 het kwaliteitskeurmerk 'Samenwerkingsschool’ ontvangen. Wij zijn daarmee een gecertificeerde samenwerkingsschool waar collega’s in opleiding en stagiairs van lerarenopleidingen kunnen leren en werken. Zij krijgen begeleiding van getrainde werkplekbegeleiders die op hun beurt weer ondersteund worden door een opleidingsteam, bestaande uit schoolopleiders van de school en instituutsopleiders (Instituut voor leraar en school/ HAN en Instituut Archimedes/HU).

Stagiairs en leraren in opleiding

Stagiairs en leraren in opleiding kunnen op school terecht voor allerlei stages; van oriënterende stages in het eerste studiejaar tot een betaalde eindstage. 
Wij hebben plaats voor tweede, derde en vierdejaars stagiairs van de tweedegraads lerarenopleiding voor de vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Electrotechniek
  • Bouwkunde
  • Economie
  • Pedagogiek

Medewerkers 

De tweedegraads deeltijd lerarenopleiding 
Voor mbo’ers (niveau 4) en hbo’ers die afgestudeerd zijn in een vak dat in het voortgezet onderwijs (vo) gegeven wordt.
Gemiddelde studieduur voor hbo’ers is 2 jaar en voor mbo’ers 4 jaar. Collega’s die een docentenbevoegdheid willen halen gaan één dag per week naar de lerarenopleiding om zich in hun vakgebied te bekwamen. De overige dagen zijn de collega’s actief in de onderwijspraktijk op school. De activiteiten van de collega’s in opleiding vinden plaats in de teams, onder verantwoordelijkheid van de teamleiding en worden begeleid door een werkplekbegeleider, schoolopleider en het opleidingsteam. *)

De training ’Pedagogisch Didactisch Getuigschrift' (PDG) 
Dit getuigschrift is bedoeld voor hbo’ers die in een vak afgestudeerd zijn dat niet in het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Docenten die een PDG traject volgen, worden ook deels in de praktijk opgeleid en worden begeleid door een werkplekbegeleider, schoolopleider en het opleidingsteam. Trainers van Interstudie NDO verzorgen dit traject. Met een PDG-certificaat ben je benoembaar als docent in het mbo. Studieduur anderhalf tot 2 jaar.

Training basisbegeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders 
Voor docenten die stagiaires begeleiden bieden we op aanvraag de training ‘Basisbegeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders’ van ILS-HAN aan.

De Instructeursopleiding
Het instructeurstraject is voor mbo’ers (niveau 4) die op school werken. Zij kunnen deelnemen aan een traject van één jaar dat uitgevoerd wordt door de lerarenopleiding. Ook  instructeurs worden deels in de praktijk van het beroepsonderwijs opgeleid. De instructeurs in opleiding krijgen begeleiding van docenten van de lerarenopleiding en worden begeleid door een werkplekbegeleider en schoolopleider van de school.

Training Onderzoeksvaardigheden voor bevoegde docenten
Deze training is voor bevoegde docenten die collega’s in opleiding en LIO’s begeleiden bij het doen van onderzoek. Docenten van ILS/HAN bieden deze training aan.

Startende docenten 
Startende docenten krijgen de eerste twee jaar dat ze lesgeven op school begeleiding van een werkplekbegeleider en het opleidingsteam.*

* Het opleidingsteam bestaat uit schoolopleiders van de school en Instituutsopleiders van het ILS/HAN en HU

Doelgroep Opleiding Resultaat
Onbevoegde collega's met hbo-diploma in een vak dat niet gegeven wordt in het vo Pedagogisch Didactische Getuigschrift (PDG) Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Benoembaar in het mbo
Onbevoegde collega's met mbo-diploma Instructeursopleiding Instructeursdiploma
Collega's met een mbo/hbo diploma liefst in een vak dat gegeven wordt in het vo Tweedegraads bevoegdheidlerarenopleiding Tweedegraads bevoegdheid
Stagiaires en leraren in opleiding (LIO's) van lerarenopleidingen Lerarenopleidingen   Tweedegraads bevoegdheid
Bevoegde docenten die stagiaires en collega’s in opleiding begeleiden Training ‘Basisbegeleidingsvaardigheden' Certificaat Basisbegeleidingsvaardigheden voor Werkplaatsbegeleiders
Bevoegde docenten die collega's in opleiding en LIO's begeleiden in onderzoeksvaardigheden Training Onderzoeksvaardigheden Certificaat Begeleidingsvaardigheden Onderzoek