ROC A12

Veranderingen aanmeldingsprocedure

07-03-2019

Vanaf dit schooljaar is de instroomprocedure bij de ROC A12 scholen veranderd. Lees verder over het digitaal droomstroomdossier en het verdwijnen van de AMN-test. 

Kennismakingsbijeenkomst 

Studenten die instromen bij een niveau 2, 3 of 4 opleiding krijgen direct na aanmelding een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of -bijeenkomst met een docent van de gekozen opleiding. Een andere wijziging is dat studenten geen AMN-talentscan meer hoeven te maken.  

Digitaal Doorstroomdossier = géén directe aanmelding  

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat vanaf dit schooljaar het inleveren van een Digitaal Doorstroomdossier niet direct meer als aanmelding geldt bij een van onze scholen. Studenten melden zich voor een opleiding aan via onze website. Het Digitaal Doorstroomdossier blijft het handvat voor de kennismakingsprocedure van een student. 

Voor meer informatie over onze instroom-/ aanmeldingsprocedure, klik hier.

Heeft u vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de instroomcoördinator van de locatie: 

Astrum College, Peter Fransen 06-13023763 p.fransen@astrumcollege.nl  

Dulon College: Rachel Davies; 06-21555778  r.davies@duloncollege.nl  

Technova College: Jaap Fransen 06-50849902   j.fransen@roca12.nl  

CSV/Het Perron: Wijnand Hootsen 06-23084713 w.hootsen@de-csv.nl