UPGRADE eerste taalaanbieder Taalakkoord Werkgevers

30-05-2017

Donderdag 18 mei jl. konden Erik de Graaf, namens het landelijk Taalakkoord Werkgevers en Peter Broens, directeur UPGRADE, elkaar de hand schudden; als eerste taalaanbieder in de regio Foodvalley heeft UPGRADE zich aangesloten bij het taalakkoord dat werkgevers gesloten hebben om lage taalvaardigheid op de werkvloer niet alleen bespreekbaar te maken maar ook om er echt wat aan te doen. Als taalaanbieder treedt UPGRADE daarmee toe tot de voorhoede van taalaanbieders die het landelijk Taalakkoord Werkgevers onderschrijft.

Bijna 14% van de werknemers in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt neer op zo’n 1,1 miljoen werknemers (!) Het betreft zowel mensen met een migrantenachtergrond als autochtonen. Vooral laag opgeleiden, maar ook hoger opgeleiden, die moeite hebben met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd.

Het doel van het Taalakkoord Werkgevers is het gebruik van de Nederlandse taal op de werkvloer te verbeteren. Met het Taalakkoord geven werkgevers aan de taalvaardigheid van hun medewerkers belangrijk te vinden.  UPGRADE zorgt, in samenwerking met ROC A12, voor een op de vraag afgestemd aanbod waardoor de taalvaardigheid van de medewerkers toeneemt. Dit heeft naast de directe sociale voordelen ook gunstige effecten op bijvoorbeeld veiligheid en het voorkomen van uitval.

Het Taalakkoord Werkgevers is een initiatief van het Ministerie van SZW en is sinds augustus 2016 ondergebracht bij het Programma Leren en Werken.

UPGRADE verzorgt, in samenwerking met ROC A12, opleidingen voor volwassenen. Dat kunnen werkenden zijn, maar ook niet-werkenden. UPGRADE is actief in regio Midden Gelderland (Arnhem/Velp) en Foodvalley (Ede/Veenendaal).

 

Op de foto: Erik de Graaf (links) overhandigt het certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord aan Peter Broens, directeur UPGRADE