TechnoDiscovery FoodValley

03-12-2018

Vanaf 2020 moet elke school voor primair onderwijs aandacht besteden aan Wetenschap & Technologie. TechnoDiscovery kan een belangrijke rol spelen bij de invulling daarvan.

We hebben de ambitie dat geen kind de basisschool verlaat zonder op z’n minst met techniek te hebben kennisgemaakt. Want techniek is de oplossing voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken en daarmee de sleutel naar de toekomst. 

Om een toekomst met voldoende goed opgeleid technisch personeel zeker te stellen, is het nodig kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd beroepsbeelden en sluiten zo bepaalde beroepen voor zichzelf uit. Het is dus cruciaal dat basisschoolleerlingen een realistisch en aantrekkelijk beeld krijgen van werken in de techniek. Samen met scholen en bedrijven willen wij techniek de positieve aandacht geven die het verdient en steeds meer kinderen en jongeren enthousiasmeren om een technische opleiding te kiezen.

Besturen van primair onderwijs, Kenniscampuspartners, Provincie Gelderland, Knooppunt Techniek en Stichting TechnoDiscovery hebben aangegeven in de komende maanden te werken aan de realisatie van een nieuwe –fysieke- locatie voor TechnoDiscovery. Op 18 oktober werd de eerste stap gezet. Samen ondertekenden ze een intentieverklaring tijdens de opening van het Technova College.