Nieuwbouw Technova College

Start werkzaamheden buitenterrein Technova College

26-04-2018

Het schiet al op met de bouw van het nieuwe Technova College!

Binnenkort gaan we van start met de werkzaamheden aan het buitenterrein. De opdracht is gegund aan de firma De Enk Groen & Golf B.V. te Renkum voor de realisatie van dit (deel)project.

Parkeerterrein

Vanaf 30 april a.s. gaan zij hiermee beginnen. Dit betekent dan wel dat er e.e.a. gaat veranderen voor wat betreft het parkeren op ons schoolterrein. De bouwhekken worden namelijk wat verder richting het Dulon College / ROC A12 verplaatst, waardoor er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het terrein aan de achterzijde van de nieuwbouw.

Wij realiseren ons dat dit enig ongemak kan veroorzaken en vragen ieders begrip daarvoor.

Vanaf 1 september a.s. kunnen wij genieten van een nieuw schoolgebouw met een prachtig terrein.