Convenant ondertekend mbo vmbo gelderland roc a12 dulon astrum

Samenwerking tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven

31-05-2018

Intentieverklaring is getekend voor samenwerking tussen het Gelders vmbo, mbo en het bedrijfsleven!

Alle ondertekenaars hebben de intentie om samen te werken vanuit een Gelderse dynamische actie agenda met als hoofddoel het versterken van het technisch VMBO onderwijs. Het doel is tevens om met onderwijs, overheid en bedrijfsleven te komen tot regionale planvorming voor een sterker beroepsonderwijs. Daarbij gaan partijen uit van de stelling: “samenwerken leidt tot regionale planvorming en innovatie”. Provincie Gelderland treedt faciliterend op en stelt een coördinator regionale planvorming aan.

De uitgangspunten voor de samenwerking

- De eerste versie van de verder uit te werken actie agenda zoals deze is verstuurd en gepresenteerd op 23 mei;
- In het regeerakkoord staat € 100 miljoen structureel voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van techniekonderwijs op het VMBO door middel van regionale planvorming;
- De ondertekenaars zullen zich actief inzetten om te komen tot regionale planvorming waarbij VMBO regie voert;
- De bereidheid van alle ondertekenaars om ondersteuning te leveren teneinde de actie agenda verder uit te werken en in de regio’s onder de aandacht te brengen;
- De bereidheid van alle ondertekenaars tot kennisdeling tijdens regionale en provinciale bijeenkomsten;
- Provincie Gelderland faciliteert alle ondertekenaars bij de regionale planvorming door een coördinator aan te stellen die helpt met de inbreng van netwerk, expertise, inzet en Gelderse bijeenkomsten.
Aldus getekend op 23 mei 2018, te Arnhem