Pilot Praktijkleren

02-07-2020

Sinds 2019 zijn er 23 pilots in Nederland gestart die Praktijkleren ontwikkelt en in samenwerking werkgevers en overheid implementeert in de regio. In de regio Foodvalley is Dulon College (naast Aeres) de samenwerkingspartner vanuit het onderwijs die hier aan meewerkt.

Dit doen we samen met Rosa Novum, Leger des Heils, Restore, ’s Heerenloo, Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley, UWV, Werkkracht en de gemeenten uit de regio. Dit project wordt landelijk ondersteund door SBB en de Programmaraad.

Bekijk het filmpje om te zien wat de Pilot Praktijkleren voor Julian en zijn werkgever Rosa Novum betekent.

De Pilot Praktijkleren biedt kansen en neemt drempels weg. Mensen die graag met hun handen werken, maar geen startkwalificatie hebben, kunnen bij deelnemende werkgevers hun praktijkverklaring halen. Dit helpt werkzoekenden en werknemers een stap verder. Zo bieden we deze groep perspectief op duurzaam werk. Kijk op de website voor meer informatie.

De Pilot Praktijkleren met de MBO-praktijkverklaring wordt in arbeidsmarkt Regio Foodvalley georganiseerd door: Aeres, ROC A12/Dulon College, Rosa Novum, Leger des Heils, Restore, ’s Heeren Loo, Werkgeversservicepunt Regio Foodvalley, Leerwerkloket Regio Foodvalley, UWV, Werkkracht, gemeenten uit de arbeidsmarkt Regio Foodvalley, de Programmaraad en SBB. De pilot richt zich op de sectoren Groen, Facilitair en Logistiek.

Dulon College zal de aanmeldingen verzorgen richting Logistiek en Facilitair op niveau 1 & 2. We hopen in september van start te gaan met de eerste deelnemers! Wil je meer weten mail dan naar d.vanmoerkerk@upgrade.nu, t.a.v. Diane van Moerkerk.