Opening Welkom

Intensieve samenwerking ROC A12 met sociaal woonconcept ‘Welkom’

22-09-2017

In Veenendaal verzorgt ROC A12 sinds september 2017 leertrajecten voor cliënten van Welkom.  Welkom is een sociaal woonconcept waar mensen wonen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van wonen, werken, leren en zorg.

ROC A12 locatie Veenendaal is de partner op het gebied van mbo-onderwijs die het intensieve leertraject oppakt en dat doen ze op de locatie van Welkom.  Deze samenwerking past perfect binnen het zogenaamde Perspectiefpact waarin de MBO Raad en NRTO hun krachten met het bedrijfsleven, gemeenten en werknemersorganisaties bundelen. Het doel is het verder helpen van de ongeveer 138.000 jongvolwassenen die door allerlei omstandigheden onvoldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt en daardoor moeilijk kunnen meekomen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Het ROC A12 biedt veel opleidingsmogelijkheden aan zogenaamde herstarters, herintreders en uitvallers. Aan deze groep mensen die eerder vanwege diverse omstandigheden uitvielen, wordt nu een tweede kans geboden om weer deel uit te maken van de maatschappij.