Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Elke onderwijsinstelling is wettelijk verplicht een meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te hanteren die de werkwijze van de school omschrijft bij (vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode helpt medewerkers in het onderwijs om op een zorgvuldige wijze te handelen bij (mogelijke) vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is op maat gemaakt voor de school en is ingepast binnen de zorgstructuur van de school.

Wilt u de meldcode inzien? Dat kan hier: PDF-pictogrammeldcde_huiselijk_geweld_roc_a12_2015-2016.pdf