Meest gestelde vragen - Vavo

Heb je een vraag over vavo? Hieronder zie je de meeste gestelde vragen over vavo. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op via steljevraag@duloncollege.nl.

VRAGEN

Vavo staat voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Bij vavo kun je een mavo-/vmbo-, havo of vwo-diploma halen om door te kunnen stromen naar het mbo, hbo of wo.

Het vavo is voor volwassenen (18+) die niet meer op het voortgezet onderwijs zitten, maar nog geen startkwalificatie hebben.Via het vavo kunnen zij een diploma voor het vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo halen.  
  
Ook is het vavo voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dreigen uit te vallen en waarbij de inrichting van het volwassenenonderwijs beter past. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze minderjarigen vanaf 16 jaar ook naar het vavo. 
 
Onze vavo-opleidingen passen goed bij jou als je: 

  • Gezakt bent en alleen de onvoldoende vakken opnieuw wilt doen 
  • Wilt wisselen van profiel of andere vakken wilt kiezen 
  • Extra profiel of extra vakken aan je diploma wilt toevoegen 
  • Via het vavo wilt doorstromen van vmbo-tl naar havo 
  • Via het vavo wilt doorstromen van havo naar vwo 
  • Na je schoolonderbreking toch nog je diploma wilt halen 
  • Je verder wilt ontwikkelen voor je huidige of een nieuwe baan 

Kijk voor meer informatie op: https://www.a12.nl/mbo-opleidingen/vavo-ede 

Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is op mbo of vavo (voltijd), moet lesgeld betalen. Het wettelijk lesgeld wordt rechtstreeks aan de student gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld bedraagt voor vavo voltijds voor het schooljaar 2019/2020  € 1.168,- Voor het studiejaar 2020-2021 is het lesgeld €1.202. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld kunt u vinden op de website van DUO

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kun je een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen in de richting vmbo-tl, havo of vwo.

Net gezakt voor je vmbo-tl? 
Ben je op één vak gezakt voor je vmbo-tl-diploma? En wil je toch de kans krijgen al op het mbo te starten met de opleiding die je hebt gekozen? Dan is Alvast Mbo echt iets voor jou!  

Septembertraject 
Gezakt met slechts één onvoldoende te veel en heb je hiervoor geen compensatie? Dan is het misschien mogelijk dat jij bij het Dulon College vavo in september alsnog je diploma behaalt. Dit kan door het verhogen van je combinatiecijfer via het vak maatschappijleer.  
 
Daarnaast kun je je met een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 aanmelden voor een mbo opleiding niveau 3 of niveau 4. 

Voor meer informatie kijk op: https://www.a12.nl/mbo-opleidingen/vavo-ede

Inschrijven voor het vavo kan vanaf 1 april tot september via het digitale aanmeldsysteem van het Duloncollege. Inschrijven voor het vavo kan vanaf 1 april tot september via het digitale aanmeldsysteem van het Duloncollege. 

Er zijn twee manieren waarop je je kunt inschrijven: Uitbesteding en Zelfinschrijving. Lees hier alles over op: https://www.a12.nl/mbo-opleidingen/vavo-ede onder het kopje: Direct inschrijven