Innovatief leren met LARS -  ’s Heeren Loo, CHE en Dulon College

LARS – de opleiding via de praktijkroute

Je wilt gaan werken in de Zorg of Welzijnsector en om daar te komen wil je zoveel mogelijk buitenschools leren: in de praktijk!
Je leert graag door te doen en leert het beste als je samenwerkt met anderen. Je wilt leren van je medestudenten, collega’s, docenten en natuurlijk cliënten. Ook wil je dat zij van jou leren. Al lerende in de praktijk, ontstaan er leervragen die je daarna gaat uitwerken. De theorie geeft je handvatten om de antwoorden te vinden die je weer kan uitproberen op je werkplek.

De praktijk verandert snel, door te leren in de praktijk heb je de laatste kennis. Wat je in de praktijk hebt geleerd neem je mee naar eventuele andere leerwerkplekken. Je wordt bij de opleiding Zorg namelijk breed opgeleid. Doordat je les krijgt op het terrein van de instelling en omdat de praktijk leidend is voor de lessen, is de afstand tussen praktijk en theorie erg klein. 

Past dit bij jou? Dan is de onderstaande praktijkroute jouw kans! Deze route is er voor studenten Maatschappelijke Zorg, Verzorging en Verpleegkunde. 

Samen leren; met elkaar en van elkaar

Cliënten en hun verwanten hebben recht op de beste zorg van de beste zorgprofessionals. Om de beste zorgprofessionals te krijgen is een goede opleiding de basis! Met een aantal partijen (waaronder ’s Heeren Loo en Dulon College) zijn de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Verzorging en Verpleegkunde zodanig vorm gegeven, dat de theorie en  de praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Je kunt wat je leert direct in de praktijk brengen!  

Hoe ziet dit er voor jou uit?

Je start de week met je studieloopbaan begeleider, je maakt een planning voor de week. In deze planning geef aan of je in op je stageplek bezig bent of met een docent bezig bent met je leervraag. Stagelopen en ‘school’ wisselen elkaar af opgedane kennis neem je direct mee terug naar de praktijk. De onderwijsmomenten zijn samen met verschillende opleidingen, leerjaren en niveaus. Zo leer je van en met elkaar, De ervaringen op je stageplek vormen de basis van de onderwijsmomenten – jij bepaalt op deze manier mede de inhoud. Binnen de praktijkroute spelen naast docenten ook cliënten een rol in het leerproces. Ook zij kunnen jou feedback geven of je leren hoe je op de beste manier de begeleiding vorm geeft. Iedereen doet mee, zo leer je van elkaar en met elkaar!

Voor meer informatie over ’s Heeren Loo : www.sheerenloo.nl