Jaarverslag

Jaarverslag 2015

De Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) bestaat uit het Arentheem College, CSV, ROC A12 en UPGRADE. Samen werken we aan bijzonder goed onderwijs. De titel van het jaardocument; “Op koers” geeft in een paar woorden weer wat de essentie van 2015 voor COG is geweest. Een jaar waarin de stichting volop in ontwikkeling was en waarin inspanningen van onze medewerkers om de onderwijskwaliteit te (blijven) verbeteren op de meeste plekken werden beloond. Onder andere door een toename van de tevredenheid van studenten en leerlingen. Ook de tevredenheid van onze medewerkers is toegenomen.

Sterke verbondenheid met de omgeving

De positionering van de locaties van ROC A12 als kleinschalige scholen krijgt steeds duidelijker vorm. Dit leidt onder meer tot een sterkere verbondenheid van de scholen met de lokale omgeving. Een andere gunstige ontwikkeling is dat we steeds meer profiteren van het aanbieden van zowel voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs binnen COG door het ontwikkelen van vakmanschapsroutes (vmbo-mbo) ook samen met de omgeving.
Bouwen aan de toekomst 

In 2015 is in letterlijke zin ‘gebouwd’ aan de toekomst van COG. Zowel in Velp, tussen de gebouwen van vo en mbo, als aan de Reehorsterweg in Ede zijn gezonde schoolpleinen verrezen. Op beide locaties zijn ook de hekken verdwenen. Zo zijn we nadrukkelijker onderdeel van de wijk. Tevens zijn de eerste stappen gezet in de nieuwbouw van het Technova College.

Terugblikken en vooruitgaan 

Het afgelopen jaar heeft voor het College van Bestuur in het teken gestaan van reflectie op het proces ‘Andersom Denken’ binnen ROC A12. We hebben dat onder meer gedaan door het schrijven van het boek ‘Andersom Organiseren’. Het schrijven, het bewust terug- en vooruitkijken heeft inzicht geboden in wat is bereikt, maar ook in de weg die nog is te gaan.

In 2016 gaan we door op de ingeslagen koers. We verwachten met nog meer focus te mogen werken aan het versterken van ons onderwijs. Professionalisering van docenten heeft daarbij onverminderd prioriteit. Dit doen we samen met al onze collega’s.