Gepersonaliseerd leren Dulon Online

Gepersonaliseerd leren

13-02-2019

De opleiding Maatschappelijke Zorg van het Dulon College maakt gebruik van Gepersonaliseerd leren. Dit wordt gedaan via Dulon online. Studenten krijgen een persoonlijk opleidingsplan waaruit zij hun opleiding plannen en digitaal zichtbaar maken. Gepersonaliseerd leren betekent dat de studenten zelf hun leertempo, leer strategieën, maar ook de plekken om te leren bepalen. Dat kan op school zijn, maar ook tijdens stage of via e-learning. Het voordeel van deze methode is dat het passend is bij de leerbehoefte van de student. 

Wat vinden de studenten er eigenlijk zelf van? We vroegen het Hanneke Post, Jos Kox en Kaylee Pen. Zij zijn derdejaarsstudenten van de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicapten Zorg. 

Wat kan je vertellen over het startportfolio? 

Hanneke: “Het startportfolio is een portfolio wat bestaat uit allemaal werkprocessen van de vaardigheden die je moet beheersen voor deze opleiding. Voor mij betekende het invullen van het startportfolio veel vrijstellingen voor opdrachten, omdat ik mijn niveau 3 al had. Daaruit komt het opleidingsplan dat bestaat uit opdrachten voor het profieldeel en het basisdeel. Dit kunnen groepsopdrachten, praktijk- of theorieopdrachten zijn.” 

Hoe zet je de leerstrategie in per opdracht? 

Jos: “Per opdracht kijk ik welke leerstrategie ik ga inzetten. Dat doe ik al vanaf het basisdeel. Ik kijk naar welke onderwijsdoelen horen bij de opdracht, heb ik al veel kennis van de opdracht, dan zal ik leerstrategie drie inzetten, omdat ik dan meer eigen verantwoordelijkheid heb voor mijn eigen leerproces. Heb ik nog maar weinig kennis dan zal ik leerstrategie één inzetten, omdat ik dan veel ondersteund wordt door de docent.”

Wat zet je in je planning? 

Jos: “In mijn planning zet ik alle uren die ik besteed heb aan mijn opdrachten. Dan kunnen docent en student zien waar de tijd aan besteed is. Zo blijft het overzichtelijk en wordt de onderwijstijd verantwoord.” 

Wat levert Dulon Online jou op? 

Kaylee: “Wat het mij oplevert is de feedback die ik krijg, die ik kan vragen aan de verschillende disciplines die betrokken zijn bij mijn opdracht. Daardoor ga ik de verdieping meer opzoeken. Daarnaast een stukje plannen. Je kan zelf bepalen wanneer je welke opdracht doet, dus wanneer het ook uitkomt op de werkplek.” 

Hoe vind je het participeren in een expertgroep?

Kaylee: “Het participeren in een expertgroep vind ik persoonlijk heel erg fijn en prettig om te doen, omdat je met elkaar gaat kijken naar de bewijsstukken die je hebt geleverd en daardoor weer van elkaar kunt leren. En die mee kunt nemen in je eigen bewijsvoering.” 

Wat kan je vertellen over het keuzedeel? 

Kaylee: “Het keuzedeel is ter verdieping of ter verbreding van je eigen interesses, wat je kan gaan toepassen in de praktijk en wat mooi staat op je diploma.”
 

Reactie toevoegen

Gepersonaliseerd leren op het Dulon College