Nieuwbouw Technova College

Functioneel ontwerp nieuwbouw Technova College vastgesteld

De stuurgroep en projectgroep van de nieuwbouw zijn een stap verder gekomen in het proces door het Functioneel Ontwerp vast te stellen. In januari en februari hebben een reeks gebruikerssessies met docenten van ROC A12 plaatsgevonden, waaruit enkele voorstellen ter verbetering zijn voortgekomen. Een aantal van deze voorstellen zijn verwerkt in het functioneel ontwerp. 

Start nieuwbouw

De start van de bouw zal in mei plaatsvinden. Studenten, docenten en omwonenden zullen bijtijds worden geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwbouw voor de bereikbaarheid en eventuele (geluids)overlast.

Impressie nieuwbouw Technova College interieur