Vacature docent Engels

Vavo

Wanneer kan ik een vavo-opleiding doen? 

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-tl/mavo, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. 

Doelgroepen

Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor:
• Scholieren die zijn gezakt voor het eindexamen (vmbo/mavo-havo-vwo) 
• Opstromers van mavo naar havo of van havo naar vwo
• Zittenblijvers in de voorexamenklas (tweejarig traject)
• Volwassenen (zonder startkwalificatie) die alsnog een diploma willen behalen
• Scholieren die extra certificaten willen behalen om aan de toelatingseisen van hun vervolgopleiding te voldoen
• Scholieren die om een andere reden niet meer in het reguliere onderwijs terecht kunnen
• Studenten die naast hun mbo-opleiding tegelijkertijd hun diploma voor het voortgezet onderwijs (vo) willen behalen

Wat kost een vavo-opleiding?

Voor vavo-opleidingen moet je rekenen op: 
• Deeltijd (minder dan 27 uur): Cursusgeld, dat door school geïnd wordt en aan het ministerie afgedragen wordt. 
• Voltijd (27 uur of meer): Lesgeld, dat aan het Ministerie van O en W betaald moet worden. 
• Kosten van het lesmateriaal zoals boeken, kopieën etc. 
• De student- of deelnemersbijdragen (deze bijdrage is bestemd voor zaken die niet door het Rijk gesubsidieerd worden en die rechtstreeks ten goede komen aan de deelnemer.

Staat jouw vraag er niet bij? Stel ‘m hier
Lees meer over vavo | vmbo - havo - vwo