Re-integratie
Weer aan het werk

Re-integratie

U wilt (weer) aan het werk

Allereerst is het van belang om te weten wat u moet doen om weer aan werk te komen. 
Het begint met het maken van een duidelijke keuze voor het soort werk dat bij u past. Hiervoor kunt u een beroepskeuzetest doen:
Dan volgt het zoeken naar werk en het solliciteren.

Eenmaal op een werkplek aangekomen, worden er eisen gesteld en worden competenties verwacht als:
• uw eigen werk organiseren
• afspraken nakomen 
• uzelf presenteren 
• zorgen voor uzelf en voor anderen
• uw eigen fouten verbeteren
• leren van uw ervaring 

Re-integratie en individuele scholingstrajecten   

Mensen die (weer) graag aan het werk willen gaan, hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt, soms behoefte aan een traject dat hen door middel van een praktijkgerichte training of opleiding.  
ROC A12 biedt, in samenwerking met UPGRADE, praktijkgerichte beroepsopleidingen en –trainingen aan.  
Het betreft hier vaak kortdurende trainingen en scholingstrajecten, maar ook volledige mbo-opleidingen, waardoor voor werkzoekenden maar ook voor werkenden de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
Ons gehele opleidingsaanbod wordt gekenmerkt door een sterk praktijk- en doelgericht karakter, waardoor het mogelijk is om in betrekkelijk korte tijd (opnieuw) de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Met onze individuele begeleiding kan elke deelnemer in eigen tempo en op eigen niveau een opleidingstraject volgen. Daar komt nog bij dat in sommige gevallen dagelijks of wekelijks kan worden begonnen of anders een aantal keren per jaar!
Uiteindelijk willen werkzoekenden aan de slag. Na een opleiding kunnen wij, indien gewenst, voorzien in een stageplaats. Zo komen werkzoekenden weer aan het werk met een opleiding!