mbo opleidingen ROC A12
Voetbaltafel ROC A12

Financien en studiefinanciering

Wie en wanneer kan ik Studiefinanciering krijgen?

Wie 18 jaar of ouder is en een voltijds BOL of een VAVO opleiding volgt, komt volgens de Wet Studiefinanciering (WSF 18+) in aanmerking voor Studiefinanciering.

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren:

• de overheid
• de ouders/verzorgers
• de student


DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs en de Studenten OV-chipkaart. De basisbeurs is onafhankelijk van het inkomen van je ouders/verzorgers. Van je ouders/verzorgers wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende financiering die wel afhankelijk is van het inkomen van je ouders/verzorgers.

Een aanvullende financiering kan bestaan uit een aanvullende beurs
of een rentedragende lening. Bedenk voordat je gaat lenen dat je de lening na je studie met rente terug moet betalen aan het ministerie.

Meer informatie en/of aanvraag aanvullende financiering kan via www.ocwduo.nl.

 

Gift of prestatiebeurs?

Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dat betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je het diploma niet haalt.

 

Studiefinanciering aanvragen?

Het aanvragen van studiefinanciering moet je doen door in te loggen op de website van DUO www.ocwduo.nl. Hiervoor heb je een DigiD met sms-functie nodig. DUO adviseert om de studiefinanciering drie maanden voordat je er recht op hebt , van te voren aan te vragen, zodat je studentenreisproduct op tijd klaar gezet kan worden en je eventuele aanvullende beurs berekend kan worden.

 

Aanvragen van een Studenten OV-chipkaart?

Om te kunnen reizen met de Studenten OV-chipkaart, moet je recht hebben op studiefinanciering. Heb je nog geen studiefinanciering, dan moet je dat eerst aanvragen. Nadat je recht op studiefinanciering is vastgesteld, krijg je van de Klantenservice OVchipkaart automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. De Studenten OV-chipkaart met daarop een geldig studentenreisproduct is het enige geldige vervoersbewijs voor studenten. Zolang je recht hebt op studiefinanciering kun je met je Studenten OV-chipkaart reizen met het openbaar vervoer: gratis of met korting.

 

Studiefinanciering (BOL)

Als je een opleiding volgt in het beroepsonderwijs, krijg je vanaf je 18e jaar studiefinanciering en een OV-chip­kaart. Het aanvragen van studiefinanciering voor het beroepsonderwijs is eenvoudig. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het Servicepunt/Servicebureau of op Intranext. De studiefinanciering moet drie maanden voor je 18e verjaardag worden aangevraagd en gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op je 18e verjaardag. Voor de OV-chipkaart kun je kiezen tussen een weekkaart of een weekendkaart. Bij het Servicepunt/Servicebu­reau zijn ook wijzigingsformulieren verkrijgbaar. Wijzigingen die van belang zijn voor de studiefinanciering moet je met het formulier Wijziging Student aan de DUO doorgegeven: bijvoorbeeld een adreswijziging of als je stopt met de opleiding.

Als je niet gaat doorstuderen, stopt de studiefinanciering in de maand nadat de school je heeft uitgeschreven. Je moet dan ook je OV-chipkaart inleveren, uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering. Je bent zelf verantwoordelijk de DUO op de hoogte te stellen van de einddatum van je studie. Alle studenten worden door de school streng gecontroleerd op verzuim. Bij teveel verzuim wordt de studiefinanciering met terugwerkende kracht omgezet in een rentedragende lening.

 

 

Meer informatie

Voor informatie kun je terecht bij de schooldecaan of bij de DUO van het Ministerie van OC&W

Productgroep TSl
Postbus 30154
9700 LE Groningen

 

DUO van het Ministerie van OC&W geeft diverse brochures over de studiefinanciering uit.
Deze kun je telefo­nisch aanvragen:

T (050) 5997755
Telefonisch spreekuur: op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.

 

DUO van het Ministerie van OC&W heeft ook diverse steunpunten. Voor deze regio zijn dat:

Koningstraat 26
6811 DG Arnhem

Herman Gorterstraat 40
3511 EW Utrecht